Wróć

Usługi księgowości

 

Outsourcing księgowości oznacza:

 

 

Stawiamy na kompleksowość, by Klient był bezpieczny i otrzymał w jednym miejscu wszystkie usługi związane z właściwym prowadzeniem biznesu – od strony prawnej, księgowej, podatkowej i doradczej. Dlatego nasze usługi rachunkowe są realizowane przez księgowych przy wsparciu doradców podatkowych, biegłego rewidenta i prawników.

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy to rozwiązanie optymalne dla tych przedsiębiorstw, które zawierają dużą liczbę transakcji i potrzebują na bieżąco monitorować ich przepływ, a jednocześnie wymagają profesjonalnego wsparcia merytorycznego w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Takim oferuje usługę co-sourcingu, czyli współprowadzenia ksiąg rachunkowych.

W ramach nadzoru księgowego współprowadzimy księgi rachunkowe poprzez:

 

Realizując nadzór księgowy w spółce przejmujemy czynności głównego księgowego lub dyrektora finansowego – w zależności od struktury firmy.

Podstawową korzyścią z usług rachunkowych w formie nadzoru księgowego jest możliwość optymalizacji kosztów obsługi księgowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może zatrudnić w swoim dziale rachunkowości osoby o nieco niższych kwalifikacjach, które z sukcesem będą ewidencjonować dokumenty operacyjne.

Analiza ksiąg rachunkowych spółki oceniającą:

Optymalizacja organizacji księgowości w firmie dzięki doradztwu biegłego rewidenta, doradców podatkowych i prawników pozwala na:

Controlling. Raporty zarządcze.

Zadaniem controllingu jest zapewnienie rentowności sprzedaży i płynności finansowej przedsiębiorstwa. Działalność przedsiębiorstwa ma na celu również realizację strategii długofalowej. Dlatego dla jej sukcesu niezbędne jest, oprócz rozwiązywania bieżących problemów, przede wszystkim wyznaczanie celów długookresowych i dążenie do ich realizacji. Posiadanie informacji zarządczej umożliwia zredukowanie ryzyka oraz kosztów działalności, a także zoptymalizowanie realizowanych procesów.

Usługa controllingu finansowego, raportowania zarządczego  dostarcza właścicielom i zarządowi przedsiębiorstwa aktualnych danych niezbędnych do tworzenia racjonalnych planów biznesowych i weryfikacji ich realizacji. Pozwala wcześnie wychwycić odchylenia, w tym głównie sygnały świadczące o postępującym spadku rentowności produktu lub przedsiębiorstwa i podjąć działania interwencyjne.

Najpopularniejsze raporty zarządcze:

 

Raporty, zestawienia i modele tworzone w efekcie prowadzonego raportowania zarządczego pozwalają na:

 

Usługa raportowania zarządczego ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, przemysłowymi, przede wszystkim w kapitałochłonnych branżach i na etapie znacznych inwestycji.

 

Masz pytania?
Napisz do nas, a przygotujemy ofertę dla Ciebie!

Poproś o ofertę